Mar 4, 2011

MILANO-On the street.. Great`80!

3 comments:

Anonymous said...

Adoro!!

miasto od podszewki said...

amazing!
check out my street fashion in Poland :)

Anonymous said...

mauro demestria!!! <3